Konference Mokřady a klimatická změna

Ve dnech 2. – 5. února 2011 se uskuteční výše zmíněná konference, která si dává za cíl zhodnotit veškeré zkušenosti účastníků, které byly získánay při ochraně mokřadních systému nejen České republiky ale i Slovenska. Vše se koná v rámci 40. výročí sjednání Úmluvy o mokřadech. Tato akce má mezinárodní dosah, kde se bude řešit 10 hlavních tématických okruhů, které budou řešeny formou diskuze.

Zároveň se budou zabývat tí, zda-li jsou změny mokřadů v krajině nevratné či jak moc ovlivňuje ničení mokřadů retenční schopnost krajiny. Témat na probírání bude opravdu mnoho. Toto setkání je pod taktovkou Českého ramsarského výboru, který je poradním orgánem Ministerstva životního prostřední.

Samozřejmě vše za podpory dotačního systému ČR.