Co jsou to mokřady?

Možná se mnozí ptáte, co je to vlastně mokřad a jak jej definujeme? Mokřad je biotop, který je důležitý pro mnoho živých organismů a to jak živočichů tak i například hmyzu. Princip je ve stálém přísunu spodní vody. Mokřadem se rozumí místo, které známe například pod pojmem bažin či rašenilišť. Tento pojem je velmi široký a spadají pod ně místy i hluboká jezera. V našem pásmu pro běžného smrtelníka se jedná o bažinu, která nám občas připomíná malý zelený rybníček. S nejedním mokřadem se můžeme setkat i v horách.

Proč jsou pro nás tak důležité?

O mokřadech či zavlažovacích plochách se velmi výrazně mluví v poslední době i na politické úrovni. Zejména v návaznosti na silná sucha, která sužují naší zemi. Každá plocha, která zachytí vodu je potřebná nejen pro ochlazení krajiny, ale zejména žijících zvířat a živočichů. Je proto nezbytné mokřady chránit, chráníme tím i nemalý život kolem něj.