Mokřady mají pokrývat 2% celého území ČR

V návaznosti na problémy s vysokými teplotami a extrémním suchem zejména v letních měsících, slibuje vláda založení mokřadů, které by měly pokrývat do roku 2020 cca 2 % našeho území. Drobným problémem však je, že nikdo neví, jaké množství mokřadů a jakou plochu aktuálně zabírá.

Poslední údaje o rozloze a množství mokřadů máme dostupné z roku 1999, což je příliš dlouhá doba na zjištění stavu. Během tak dlouhého období totiž mnoho mokřadů mohlo vyschnout či mohly být zastavěny či jakkoliv jinak zlikvidovány.

Ministerstvo tak mělo plán do roku 2016 zjistit, v jakém stavu se nyní mokřady nacházejí, aby získalo reálný pohled.

Podaří se to však?

Výsledek obrázku pro mokřady

Zdroj: www.zemesveta.cz

Kde máte vedený svůj blog?

Ahoj, delší dobu si říkám jaké systémy jsou asi pro blogy nejoblíbenější? Předpokládám ,že wordpress, ale používáte i třeba nějaké free systém na blogovém serveru? Používá se ještě blog.cz?

Našel jsem jeden docela designově pěkný blog, na téma šperky. Moc se mi líbí systém těch sloupců. Těžko říct, jak to bude vypadat, až tam bude článů více. Pokud jich ovšem bude více. Víme, že blogování není snadné a člověka to musí opravdu bavit, aby měl nějakou návštěvnost. Každopádně pokud dotyčného chytne můza, určitě by bylo zajímavé vidět nějaký pěkný přívěšek srdce resp. celou nabídku těchto šperků.

Co používáte vy za systém?

Konference Mokřady a klimatická změna

Ve dnech 2. – 5. února 2011 se uskuteční výše zmíněná konference, která si dává za cíl zhodnotit veškeré zkušenosti účastníků, které byly získánay při ochraně mokřadních systému nejen České republiky ale i Slovenska. Vše se koná v rámci 40. výročí sjednání Úmluvy o mokřadech. Tato akce má mezinárodní dosah, kde se bude řešit 10 hlavních tématických okruhů, které budou řešeny formou diskuze.

Zároveň se budou zabývat tí, zda-li jsou změny mokřadů v krajině nevratné či jak moc ovlivňuje ničení mokřadů retenční schopnost krajiny. Témat na probírání bude opravdu mnoho. Toto setkání je pod taktovkou Českého ramsarského výboru, který je poradním orgánem Ministerstva životního prostřední.

Samozřejmě vše za podpory dotačního systému ČR.

Co jsou to mokřady?

Možná se mnozí ptáte, co je to vlastně mokřad a jak jej definujeme? Mokřad je biotop, který je důležitý pro mnoho živých organismů a to jak živočichů tak i například hmyzu. Princip je ve stálém přísunu spodní vody. Mokřadem se rozumí místo, které známe například pod pojmem bažin či rašenilišť. Tento pojem je velmi široký a spadají pod ně místy i hluboká jezera. V našem pásmu pro běžného smrtelníka se jedná o bažinu, která nám občas připomíná malý zelený rybníček. S nejedním mokřadem se můžeme setkat i v horách.

Proč jsou pro nás tak důležité?

O mokřadech či zavlažovacích plochách se velmi výrazně mluví v poslední době i na politické úrovni. Zejména v návaznosti na silná sucha, která sužují naší zemi. Každá plocha, která zachytí vodu je potřebná nejen pro ochlazení krajiny, ale zejména žijících zvířat a živočichů. Je proto nezbytné mokřady chránit, chráníme tím i nemalý život kolem něj.